قوانین و مقررات

کلیه قوانین و مقررات اعم از با موضوعات مدنی، تجاری، کیفری، و غیره در این دسته بندی قراردارند. موضوعاتی که مهم و دارای قوانین متعدد می باشند، به صورت مجموعه قوانین دسته بندی و در همین بخش جای دارند.

فهرست دسته بندی موضوعی قوانین و مقررات کاربردی

آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضایی و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی را رئیس قوه قضاییه با لحاظ قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی تصویب کرد.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مهمترین مقررات حاکم بر حقوق و تکالیف زندانی، زندان و بازداشتگاه است.

بیشتر بخوانید »

دستوالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 23 فروردین 1400 رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حفظ حرمت و عزت قضات و کارکان قوه قضاییه

بیشتر بخوانید »

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

آیین نامه اجرایی

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در اجرای ماده 57 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با سامانه های ارتباط الکترونیک

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک مصوب 28 اسفند 1399 رئیس قوه قضاییه جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی­

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (سامانه سجل محکومیت مالی)

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی بند پ ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیت های مالی)

بیشتر بخوانید »