مجموعه قوانین و مقررات احزاب، جمعیت ها و انجمن ها

مجموعه قوانین و مقررات احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها شامل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه و .. در این بخش قرار دارند.

آیین نامه تشکل‏ های مردم نهاد مصوب 1395 هیأت وزیران

آیین نامه اجرایی

قضاوت آنلاين: در اجراي اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آیین نامه تشکل‏ های مردم نهاد در جلسه 27 مرداد 95 از سوي هیأت وزیران تصويب و براي اجراء منتشر شد.

بیشتر بخوانید »