قوانین به انگلیسی

در این بخش قوانین عادی و اساسی کشورها به زبان انگلیسی قرار می گیرد

The Constitution of the Islamic Republic of Iran

The Constitution of the Islamic Republic of Iran

ترجمه قانون اساسی ایران به زبان انگلیسی علاوه بر این که در امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد، شیوه مناسبی برای تقویت زبان انگلیسی و آشنایی با اصطلاحات حقوقی نیز است.

بیشتر بخوانید »