اسناد بین المللی

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان مصوب ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

کودکان

قضاوت آنلاین: پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش،فحشاء و هرزه نگاری کودکان در 25 می 2000 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و ایرن عضو آن شد.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه مرجع ملی کنوانیسون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ هیأت وزیران

کودکان

قضاوت آنلاین: در پی تعیین وزیر دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، هیأت وزیران آیین نامه مرجع مزبور در جمهوری اسلامی ایران را تصویب و ابلاغ نمود.

بیشتر بخوانید »

اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی سازمان ملل متحد

دیوان دادگستری بین المللی

قضاوت آنلاین: دیوان دادگستری بین المللی، رکن قضایی سازمان ملل متحد است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت های عضو این و نیز امضاء کنندگاه اساسنامه دیوان را داراست.

بیشتر بخوانید »

منشور سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد

قضاوت آنلاین: منشور سازمان ملل متحد یکی از مهمترین اسنادی است که در آن ارکان این سازمان، ترکیب اعضاء، شرح وظایف، آیین و نحوه تصمیم گیری هر یک در آن مشخص گردید.

بیشتر بخوانید »

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد

قضاوت آنلاین: یکی از بنیادی ترین اسناد بین المللی، اعلاميه جهانی حقوق بشر است که شامل يك ديباچه و 30 ماده و در تاريخ 10 دسامبر 1948 در مجمع سازمان ملل تصويب شد.

بیشتر بخوانید »

کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اصلاحات بعدی

کنوانسیون حقوق کودک

قضاوت آنلاین: در اجرای اسناد بین المللی مانند اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، پیمان بین‌المللی در حقوق سیاسی و شهروندی، کنوانیسون حقوق کودک در سال 1990 به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید »

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر پایه‌ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تدوین شد و در سال ۱۳۵۴ به تصویب قانونگذار ایران رسید.

بیشتر بخوانید »