مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار

کلیه قوانین و مقررات ناظر بر بورس اوراق بهادار و کالا و انرژی، شرکت های فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت های کارگزاری، شرکت ناشر، شرکت تأمین سرمایه، شرکت مشاوره ای ، شامل قوانین، آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها در این دسته قرار دارند.

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی

بورس اوراق بهادار

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 آذر 1384 مجلس شورای اسلامی از مهمترین قوانین ناظر بر انواع بورس، بازار سرمایه و شرکت های کارگزاری است.

بیشتر بخوانید »