مجموعه قوانین بودجه

تمامی قوانین و مقررات مرتبط با بودجه اعم از قوانین بودجه سالانه، آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها، جداول بودجه، تعرفه خدمات قضایی در این دسته‌بندی قرار دارند.

تعرفه خدمات قضایی سال 1397 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور [هزینه دادرسی]

بودجه

هزینه دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف برابر جدول قانون بودجه کل کشور سال 1397

بیشتر بخوانید »

قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی به همراه ضمائم و جدول مربوطه

بودجه

قانون بودجه کل کشور یک قانون مالی برای تنظیم مدخل و مخارج کشور است و جنبه موقتی داشته و اصولاً برای سال که تصویب می شود دارای اعتبار و قدرت اجرایی است.

بیشتر بخوانید »