مجموعه قوانین تجاری

قوانین و مقرراتی ناظر به امور تجاری سنتی در این بخش قرار دارند.

قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

هواپیما

حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخی و بین المللی نسبت به حمل مسافر و بار به موجب قانون تعیین حدود مسئولیت های شرکت های هواپیمایی ایران تعیین شد.

بیشتر بخوانید »

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

قانون تجارت

مواد 1 الی 300 ‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ‌مصوب 1347 جایگزین مواد مواد 21 الی 93 قانون تجارت ‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی گردید.

بیشتر بخوانید »

قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی

قانون تجارت

قضاوت آنلاین: از زمان تصویب قانون راجع به دلالان ‌مصوب 7 اسفند 1317 مجلس، تصدی به دلالی منوط به داشتن پروانه است و مواد 354 و 355 قانون تجارت نیز نسخ ضمنی شد.

بیشتر بخوانید »

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون تجارت

قانون تجارت ایران ناظر بر انواع شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری، قراردادهای تجاری، ورشکستگی، اعاده اعتبار، اسم تجارتی، شخصیت حقوقی و مقررات نهایی است.

بیشتر بخوانید »

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱

تجارت الکترونیکی

قضاوت آنلاين: هدف، اصول و سیاست اجرایی و کلی تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران برای مراجع مربوطه در تاریخ 29 ارديبهشت 1381 توسط هيأت وزيران ترسيم گرديد.

بیشتر بخوانید »