شگردهای مجرمین حرفه‌ای

شگردها و ترفندهایی که از سوی مرتکبین انواع جرائم برای فریب و اغفال مورد استفاده قرار می گیرد در این دسته قرار دارند.

کلاهبرداری از طریق سایت های تبلیغاتی و واسط خرید و فروش آنلاین کالاها

کلاهبرداری تلفنی

پرونده های کلاهبرداری‌ از طریق سایت های تبلیغاتی و واسط خرید و فروش کالاهای اکثراً قابل حمل، تقریباً در بیشتر مراجع قضایی کشور مطرح رسیدگی است.

ادامه نوشته »