دانشنامه حقوق

دانش نامه حقوق شامل شرح اصطلاحات حقوقی در موضوعات مدنی، خانوادگی، حسبی، تجاری، ثبتی، اداری، کار، بیمه و تأمین اجتماعی، بانکی، جزایی و غیره بر اساس چیدمان حروف الفبایی

آیین دادرسی

آیین دادرسی: اسم مجموعه اى است از مقررات كه به منظور رسیدگى به مرافعات یا شكایات (قضائی و ادارى) یا درخواست هاى قضائى (مانند درخواست در امور حسبى) و مانند آنها وضع و بكار می رود مانند آئین دادرسی مدنى (یا اصول محاكمات حقوقى) و آئین دادرسی كیفرى و آئین دادرسی ادارى و جز اینها. ترمینولوژی حقوق، دكتر محمد جعفر …

بیشتر بخوانید »

آیین دادرسی تجاری

آئین دادرسی تجارى رشته اى است از حقوق خصوصی داخلی كه مربوط برسیدگى بدعاوى ناشی از اعمال تجارتی است. در همین معنى اصطلاح آئین دادرسی بازرگانی هم بكار مى رود. ترمینولوژی حقوق، دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، چ ششم، تهران، سال۱۳۷۲، ش۲

بیشتر بخوانید »

آیین دادرسی کیفری

آئین دادرسى كیفرى رشته اى است از حقوق عمومى داخلى بر اى كشف جرم ورسیدگى بآن و تطبیق مجازات مرتكب با قانون و براى تعیین تشكیلات دادگاههاى كیفرى و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوى كیفرى و صدور حكم. ترمینولوژی حقوق، دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، چ ششم، تهران، سال۱۳۷۲، ش۳ آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی …

بیشتر بخوانید »

ابلاغ دادرس علی البدل

ابلاغ دادرس علی البدل: برای رییس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند. تبصره ۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴ مهر ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه

بیشتر بخوانید »

احراز هویت متهم

احراز هویت متهم: نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی‌ربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند. تبصره بند ۳ ماده ۸ آیین نامه سجل کیفری مصوب ۲۳ مهر ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه

بیشتر بخوانید »

اصل تعقیب

اصل تعقیب: اصلی در قانون که به صاحب مال حق می‌دهد، اگر مال وی نزد هر شخصی باشد به او مراجعه کند. بر اساس اصل فوق، برای این ‌که صاحب‌ مال بتواند مال خود را از ید متصرف خارج کند، باید دعوای خلع ید طرح کند.

بیشتر بخوانید »

اموال

اموال: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اموال غیرمادی، حقوق مالی و مطالبات مربوط به محکوم علیه که قابلیت ارزیابی به پول رایج ایران و استیفای محکوم به را داشته باشد. (بند ۳ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ مهر ۱۳۹۹ هیأت وزیران)

بیشتر بخوانید »