دانشنامه حقوق

دانش نامه حقوق شامل شرح اصطلاحات حقوقی در موضوعات مدنی، خانوادگی، حسبی، تجاری، ثبتی، اداری، کار، بیمه و تأمین اجتماعی، بانکی، جزایی و غیره بر اساس چیدمان حروف الفبایی

سامانه

سامانه: سامانه ثبت اطلاعات و شناسایی اموال محکوم ­علیه که توسط قوه قضاییه به منظور پاسخگویی فوری و برخط (آنلاین) به استعلامات در خصوص اموال اشخاص محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد می شود. (بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب …

بیشتر بخوانید »

شبکه ملی عدالت

شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن. (بند ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ مهر ۱۳۹۹ هیأت وزیران)

بیشتر بخوانید »