خانه » نظریات » نظریات اداره حقوقی » نظریات مشورتی حقوق تجارت

نظریات مشورتی حقوق تجارت

تمامی نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مسائل حقوق تجارت در این بخش قرار دارند.

جواز خسارت تأخیر تأدیه از اسناد نکول شده

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مشروعیت شرعی خسارت تأخیر تأدیه از سوی شهرداری از شهروندانی که اسناد موضوع آن دین یا غیر دین بوده است ولی نکول گردید

بیشتر بخوانید »