نظریات در دیوان عدالت اداری

نطریات مشورتی اداره حقوقی در موضوعات و مسایل دیوان عدالت اداری در این بخش قرار دارند.

تکلیف دادخواست مجدد خارج از مهلت در دیوان عدالت اداری (نظریه مشورتی شماره 85 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: مهلت اعتراض به آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقید به مهلت تبصره ۲ ماده ۱۶ این قانون است.

بیشتر بخوانید »