سایت‌ها

وب سایت زندان ها،اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

وب سایت حقوقی

قضاوت آنلاین:سازمان زندان ها و اقدامات تـأمینی و تربیتی کشور و ادارات کل استانهای کشور دارای وب سایت مستقل بوده که اخبار مربوط به حوزه خود را پوشش تحت قرار می دهند.

بیشتر بخوانید »

وب سایت قوانین کشور آلمان

وب سایت حقوقی

قضاوت آنلاین:مجموعه ای از مهمترین قوانین ماهوی و شکلی کشور آلمان از جمله اساسی، مدنی، تجاری، بانکی، محیط زیست، مالکیت فکری، داوری، آیین دادرسی مدنی، جزایی و غیره

بیشتر بخوانید »

وب سایت حقوق محیط زیست

وب سایت حقوقی

قضاوت آنلاین:دسترسی به وب سایت های مرتبط حقوق محیط زیست نیازمند جستجوی موردی هریک از آنها است اما در قضاوت آنلاین همه آنها را به همراه شرح هریک در یک صفحه گردآوری گردید.

بیشتر بخوانید »

وب سایت دادگستری های کل استان ها و دادسراهای عمومی و انقلاب کشور

وب سایت حقوقی

وب سایت ادارات کل دادگستری استان های کشور و دادسرای عمومی و انقلاب تهران که نیازمند جستجوی موردی است برای سهولت دسترسی در یک پست گردآروی شد.

بیشتر بخوانید »

وب سایت دائرة المعارف، فرهنگ لغات، مترجم ها و اصطلاحات

وب سایت حقوقی

یافتن وب سایت های فرهنگ لغات و واژگان و اصطلاحات آنلاین مستلزم صرف وقت زیادی است که ما در قضاوت آنلاین آنها به همراه شرح هریک در یک صفحه واحد گردآوری کردیم.

بیشتر بخوانید »

وب سایت نظریات مشورتی حقوقی و نشست های قضایی

وب سایت حقوقی

دسترسی به وب سایت نظریات اداره حقوقی و نشست های قضایی مستلزم زمان است اما ما در قضاوت آنلاین آنها به همراه شرح هریک در یک صفحه گردآوری کردیم.

بیشتر بخوانید »