پاسخ به: شرایط اجرای حکم غیابی در امور مدنی

#37060
لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
 • مدیرکل انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/03

  صرف صدور قرار قبولی اعتراض واخواهی، ملازمه با اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق ندارد

  ۴۳۱

  شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

  سؤال: درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه  از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟

  نظریه مشوری شماره ۸۷۲/۹۴/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، محکومٌ‌علیه در مهلت‌­های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه‌­ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است./روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20702، ویژه نامه شماره 859، دوشنبه 16 فروردین 1395

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی