پاسخ به: فرمول محاسبه مقرری بیمه بیکاری

#37507
لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
 • مدیرکل انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/03

  مقرری بیمه بیکاری بر مبنای این فرمول زیر محاسبه خواهد بود:

  مقرری بیمه بیکاری بر مبنای میانگین ۵۵٪ مزد و مزایای مشمول کسور تامین اجتماعی فرد بیکار (ظرف ۹۰ روز آخر منتهی به بیکاری وی)

  اگر فرد بیکار متاهل یا مجرد متکفل باشد به ازای هر فرد تحت تکفل تا سقف ۴ نفر مبلغ ۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال به مقرری وی اضافه می شود، مشروط به این که این مبلغ از ۸۰٪ میانگین مزد و مزایای مشمول کسور تامین اجتماعی فرد بیکار ظرف ۹۰ روز آخر منتهی به بیکاری وی بیشتر نشود./ نقل از تامین اجتماعی و قانون کار

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی