پاسخ به: آیا مدیر مدرسه حق تبعیض بین دانش آموزان و تعیین جاسوس میان آنان را دارد؟

#37990
Avatar photoزهرا امیدی
 • مشارکت‌کننده
  تاریخ عضویت: 2016/09/08

  با سلام

  پاسخ سوالات شما به ترتیب به شرح زیر است:

  اول: در ابتدا باید بررسی شود که آیا به طور حتم مدیر مدرسه در بین دانش آموزان جاسوس دارد یا نه؟ چرا که در بسیاری از مواقع این مسئله صحت نداشته و صرفاً برداشت ذهنی دانش آموزان می باشد.

  در مرحله بعد، فرض کنیم که این مسئله صحت داشته باشد، هر چند قصد مدیر مدرسه کنترل دانش آموزان هم باشد، این روش به شدت آسیب زننده هست و تبعات روانی بدی برای دانش آموز “جاسوس” دارد و از طرفی “بی اعتمادی” را در بین دانش آموزان رواج می دهد. مضاف بر اینکه دانش آموزان در چنین فضایی احساس ناامنی می کنند. به ویژه آن که قرار بر این است که به دانش آموزان یاد بدهیم “دست همدیگر را بگیرند نه پای همدیگر را”پیشنهاد می شود این مسئله را از طریق ارتباط خانواده با هسته مشاوره اداره آموزش و پرورش مطرح و حل کنید.

  دوم: این مسئله مربوط به اختیارات مدیر است. در موارد خاص می توان اجازه داد که بستگی به شرایط دانش آموز دارد. به طور معمول دانش آموزان تا یک حد مشخصی می توانند موها را بلند نگه دارند.

  سوم: اگر جز قوانین مدرسه باشد، تمام دانش آموزان باید به این قانون احترام بگذارند و از آوردن موبایل در محیط آموزشی خودداری کنند.

  چهارم: در صورت لزوم، در حضور والدین این مسائل را با مدیر مدرسه مطرح کنید. وقایع اتفاق افتاده را به طور شفاف مطرح کنید، بدون هیچ قضاوتی، به طور حتم مدیر مدرسه در جریان این وقایع توضیح قابل قبولی خواهد داشت.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی