پاسخ به: چگونگی محاسبه میزان بازنشستگی شخص دو شغله با پرداخت دو حق بیمه کامل

#40109
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  پاسخ- چنانچه شخصی در بیش از یک کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال بکار داشته باشد، مطابق ماده ٣٤ قانون تامین اجتماعی می بایست حق بیمه مربوطه بطور جداگانه و طبق لیست ماهیانه هر کدام از کارگاهها محاسبه و پرداخت گردد. در این‌صورت سوابق لازم برای ارائه تعهدات ( بازنشستگی ، بیکاری و … ) بصورت تلفیقی از کارکردهای شخص مذکور در کارگاه‌های مورد نظر محاسبه می گردد.

  در هر حال، مجموع سوابق تلفیقی نمی تواند در یک ماه از ٢٩ ، ٣٠ یا ٣١ روز و در یک سال از ٣٦٥ یا ٣٦٦ روز بیشتر باشد./تأمین اجتماعی و قانون کار

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی