پاسخ به: تغییر پست کارگر موجب کاهش مزایای پست است نه تنزل گروه شغلی

#41139
لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
 • مدیرکل انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/03

  پاسخ: تغییر پست در شرکت‌های دارای طبقه بندی مشاغل، با روش پست و شغل مصوب وزارت کار از اختیارات کارفرماست.

  البته در صورت تغییر پست، فقط مزایای منتسب به پست کاهش یا افزایش می یابد و تغییر گروه شغلی صرفاً با موافقت کتبی شاغل امکان پذیر است./ نقل از تامین اجتماعی و قانون کار

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی