پاسخ به: ضمانت اجرای استفاده از وکالت منفسخ چیست؟

#41677
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  پاسخ به سوال شما از یک طرف نیازمند ملاحظه متن کامل هر دو وکالت نامه‌های تنظیمی شما با برادرتان و نیز برادران با شخص ثالث، خاصه این که آیا برادر شما حق وکالت در توکیل داشته یا خیر و آیا در وکالت اعطایی شما به برادرتان صرفاً اخذ وام و ترهین ملک جهت آن قید شده بود یا علاوه بر آن اختیارات دیگری مانند انتقال مال موضوع وکالت به خود یا دیگری نیز وجود داشت و از طرف دیگر، تعیین دقیق رابطه حقوقی برادر شما با شخص ثالث و این که، آیا میان برادر شما و شخص ثالث تبانی صورت گرفته یا خیر و آیا شخص ثالث از استعفای برادر شما مطلع بوده یا خیر، است.

  آگاهی به جهات ذکرشده در نوع و کیفیت پاسخگویی به سئوال شما و تمییز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری موضوع مؤثر است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی