پاسخ به: ضمانت اجرای عدم درج نام نماینده شرکت تعاونی مسکن در دادخواست

#41752
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  ضمن ابراز تأسف از مراتب بیان شده؛

  پیشنهاد می شود درخواست کتبی با ذکر تصاویر اسناد مورد نیاز، ضمیمه کردن مستندات ذینفعی خود و با استناد به ماده 26 نظامنامه سابق الذکر خطاب به رئیس مرجع ثبت شرکت ها، درخواست اجرای ماده فوق را نمایید و اگر باز هم پاسخ همانی عنوان شد که بیان نمودید، تقاضا نمایید مراتب را عیناً ذیل درخواست شما منعکس نمایند. متعاقب این امر نزد رئیس سازمان ثبت یا معاون ایشان در امور ثبت مراجعه و موضوع را مطرح نمایید تا انشاء الله به خواسته خود نایل آیید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی