پاسخ به: ضوابط بیمه زوجینی که هر دو شاغل و کارمند باشند

#41786
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشگری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه سلامت از صندوق ها باشند، پوشش بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیب زیر است:

  در صورتی که خانم کارمند مستقلاً متقاضی دریافت دفترچه باشد، حق بیمه می بایست از زمان درخواست از حقوق وی کسر گردد
  چنانچه خانم کارمند (اعم از شاغل یا بازنشسته) در سال های قبل از 1396 با حفظ دفترچه اصلی خود مشمول پوشش بیمه با استفاده از معافیت زوجین شاغل بوده است، با توجه به تغییر ضوابط زوجین از ابتدای سال 1396، متقاضی پوشش بیمه از سوی همسر کارمند خود باشد، از زمان درخواست و پس از ابطال دفترچه (اصلی) از طریق همسر، دفترچه بیمه سلامت دریافت می نماید. در این شرایط می بایست نام زوجه از فایل حقوق بیمه‌گزار حذف گردد.

  چنانچه خانم کارمند (اعم از شاغل یا بازنشسته) از زمان تغییر شرایط زوجین در سال 1396 نسبت به مراجعه و تعیین تکلیف پوشش بیمه ای خود اقدام ننموده و از حقوق ایشان حق بیمه کسر شده باشد (دارای دفترچه اصلی بوده است) در این صورت مشمول استرداد حق بیمه از سال 1389 تا پایان 1395 می شود ./رفاهی قضات

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی