پاسخ به: نحوه تعیین مواد قانونی تخلفات قضات و جرائم ارتکابی آنان

#42166
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  برای تشخیص تعیین نوع تخلف و یا جرم ارتکابی قاضی، باید اطلاع کامل از محتویات پرونده امر، نوع تصمیم قضایی و قوانین حاکم بر موضوع از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی تعزیرات داشت تا بتوان حسب مورد مسئولیت های قاضی که ممکن است یکی از سه نوع بیان شده در پاسخ مشروح بنده به پرسش آقای عبداللهی در ساعت 12.20 مورخ 1397/8/15 با عنوان «انواع مسئولیت‌ های قاضی» باشد را، تعیین کرد.

  چون رسیدگی در دیوان عدالت اداری برابر « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22 آذر 1392 مجلس شورای اسلامی» صورت می گیرد، شما باید بدواً مواد قانونی مربوط به تخلف قاضی را در این قانون و در موارد سکوت این قانون، با توجه به ارجاع ماده 122 قانون مزبور به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 21 فروردین 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی یافته و بعد براساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات آن مشخص کنید که مشمول کدام موارد تخلف است. مثلاً ممکن  است حسب مورد عمل منطبق با بند یک ماده 15 یا بند 3 ماده 16 و یا حتی مشمول ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات باشد.

  بنابراین اولاً نمی توان صرفاً عمل را با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تطبیق داد و ثانیاً ماده استنادی شما ناظر به جهات تجدیدنظرخواهی از حکم بدوی است که اساساً مرتبط با تخلف اعلامی احتمالی قاضی پرونده شما نیست.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی