پاسخ به: آزاد نشدن متهم به جعل و کلاهبرداری علیرغم قرار قبولی وثیقه

#43036
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  در سئوال مشخص نیست که قاضی پرونده شما، قاضی دادسرای عمومی اعم از دادیار یا بازپرس می باشد یا قاضی دادگاه کیفری یا بخش، مع الوصف هرگاه مقام قضایی، وثیقه معرفی شده را پذیرفته و در صورت ضرورت دستور کارشناسی برای تقویم آن به نرخ روز را صادر و متعاقب تأمین میزان قرار وثیقه، دستور توثیق آن را به اداره ثبت اسناد و املاک صادر نموده، مکلف است نسبت به صدور قرار قبولی وثیقه و آزادی فوری متهم اقدام نماید والا مرتکب تخلف انتظامی و حتی با جمع شرایطی جرم بازدشت غیرقانونی متهم شده است. بنابراین، اعتذار بیماری و بیم فرار و مسائلی از این دست بی اساس است.

  پیشنهاد می شود طی شرحی مراتب را حسب مورد به دادستان دادسرای عمومی یا رئیس حوزه قضایی محل گزارش نمایید تا دستور قانونی لازم را خطاب به قاضی صادر نماید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی