پاسخ به: آیا مطالبه دیه صدمات و جراحات مشمول مرور زمان می شود؟

#43150
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  نظر به این که جرم «عدم رعایت نظامات دولتی مربوط به محیط کار» از جرایمی است که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی بوده که مجازات جنبه عمومی آن از نوع «تعزیری» است که در صورت گذشت مدت زمان معین قانونی، مشمول مرور زمان می شود ولی جنیه خصوصی آن جزء «دیات» بوده و تا زمانی که از سوی مصدوم مورد مطالبه قرار نگیرد، امکان درخواست در هر زمان وجود دارد و در نتیجه مشمول مرور زمان نمی شود.

  بنابه مراتب، شما می توانید با دلایل اشاره شده در سئوال نسبت به طرح شکایت با عنوان «عدم رعایت نظامات دولتی ناظر به کارگاه» علیه کارفرمای خود در دادسرای عمومی محل استقرار کارگاه شکایت نمایید.

  شعبه تحقیق دادیار و یا بازپرسی دادسرا بعد از انجام تحقیقات، نسبت به جنبه عمومی اتهام کارفرما به لحاظ شمول مرور زمان با استناد به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفقی تعقیب صادر خواهدشد اما نسبت به مطالبه دیه، قاضی دادسرا مکلف است پرونده را در اجرای تبصره ۱ (۱۳۹۴/۳/۲۴) ماده ۸۵ قانون اخیر به دادگاه کیفری دو ارسال نماید تا در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید.

  برای اطلاعات بیشت‌تر می توانید به پاسخ های مورخ 1397/7/29 و 1397/8/1 اینجانب به سوالات آقای علی مراجعه کنید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی