پاسخ به: مدت عده زن در نکاح موقت

#44002
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  مدت عده زن در فسخ نکاح موقت، انقضای مدت نکاح منقطع و بذل مدت ازدواج موقت

  با درود

  عده زن که در ماده 1150 قانون مدنی تعریف شد، در متعه به شرح زیر است:

  1- عده فسخ، بذل مدت و انقضای آن:

  الف- اگر زن غیر حامل باشد، براساس ماده 1152 قانون مدنی دو ُطهر است مگر این که زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.

  ب- اگر زن حامل باشد، به موجب ماده 1153 قانون مزبور عده وی تا زمان وضع حمل می باشد.

  2- عده وفات با لحاظ ماده 1154 قانو مدنی، چهار ماه و ده روز است مگر اينكه زن حامل باشد كه در اين صورت، عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی