پاسخ به: عدم پذیرش سند رسمی وکالت در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

#44111
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با توجه به ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، مرجع صالح به رسیدگی تخلفات انتظامی کارمندان دولت، هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است که در مراکز استان های ادارات مستقر می باشد.

  پیشنهاد می شود پست «مرجع رسیدگی به شکایت از مدیر دفتر دادگاه کیفری» را نیز مطالعه نمایید.

  همچنین به موجب شق 2 از بند «ب» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دیوان عدالت اداری صلاحیتی در رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات انتظامی کارمندان اداری ندارد بلکه مرجع رسیدگی به اعتراض کارمند از آرای قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی