پاسخ به: مصافحه و دست دادن زن و مرد با یکدیگر جرم و قابل مجازات نیست

#44969
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  مصافحه زن و مرد با یکدیگر جرم و قابل مجازات نیست

  مُصافَحَه در:

  لغت به معنای «به هم دست دادن، دست دادن در هنگام ملاقات، دست يکديگر را گرفتن براي اظهار دوستي» است.

  شرع اسلام، از رسول خدا نقل شد که فرموند: با زنان [نامحرم] دست نمی دهم.

  در حدیث نبوی دیگر نقل شد: «اگر زنی بخواهد با مرد نامحرم دست بدهد [که نباید دست دهد] و ناچار باشد، یا بخواهد با او «بیعت» کند، از پشت لباس [با وجود حایل و پوشش دست با دستکش] مانعی ندارد.

  قوانین جزایی جرم نیست.

  اقدام به مصاحبه کردن و با یکدیگر دست دادن بدون قصد سوء و لذت جنسی بلکه به عنوان یک عرف اجتماعی و رسم ادب با یکدیگر دست دادن جرم و قابل مجازات نیست.

  در پرونده ای که یکی از خانم های وکیل دادگستری برای بررسی تجدیدنظرخواهی رأی صادره جهت ملاقات با موکل مرد به زندان رفته بود، در هنگام سلام و احوال‌پرسی با وی دست داد.

  مأمورین زندان مراتب را صورتجلسه نموده و به اتهام رابطه نامشروع دون زنا و عمل منافی عفت «دست دادن با یکدیگر» پرونده تشکیل دادند.

  دادگاه کیفری دو در دادنامه مورخ 1394/7/27 به موضوع رسیدگی کرده و چنین رأی داد:

  «… عمل ارتکابی متهمان را نمی تواند عنوان مجرمانه رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت داشته باشد زیرا در عناوین ذکرشده در ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قصد التذاذ جنسی نهفته است که در ما نحن فیه منتفی است.

  هرچند عمل ارتکابی متهمان از نظر فقهی حرام مسلم است لکن وفق ماده 18 قانون مجازات اسلامی ، تعزیر وقتی در ارتکاب محرمات شرعی اعمال می گردد که قانون آن را جرم انگاری کرده باشد و این مقرره قانونی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازت ها منطبق است و ماده 2 قانون یادشده نیز بر این اصل تأکید دارد.

  لذا صرف نظر از حرام بودن عمل ارتکابی متهمان – که متأسفانه در بین برخی از افراد جامعه رواج داشته – با توجه به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی متهمان را از اتهام تبرئه می نماید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی