پاسخ به: نحوه مطالبه اضافه هزینه ساخت واحدهای آپارتمانی

#45333
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود
  تقسیم مال مشاع در دادگاه حسب مورد به یکی از سه صورت تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل (بدون رد اضافه از خارج) و تقسیم رد (اضافه از خارج) صورت می گیرد.

  دعوای صدور دستور فروش مال مشاع به علت غیرقابل تقسیم بودن مال، از دعاوی روتین محاکم حقوقی محسوب می شود، خاصه آن که، مال موضوع دستور فروش، واحدهای آپارتمان باشد که غیرقابل افراز است، چه آن که اگر چنین مالی میان دو یا چند نفر مشاع باشد، بر خلاف زمین، امکان تقسیم آن به نسبت سهم هریک از شرکاء نیست و به طرق دیگر هم امکان تقسیم آن وجود ندارد.

  رویه برخی شعب آن است که برای این نوع دعاوی، به ویژه وقتی موضوع دستور آپارتمان باشد، وقت رسیدگی تعیین نکرده و در نتیجه طرفین به دادرسی دعوت نمی شوند.

  شما می توانستید، به استناد ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21 فروردین ماه 1379 مجلس شوراي اسلامی همزمان با طرح دعوای اصلی دعوای متقابل مطالبه هزینه های اضافی در ساخت ساختمان را حداکثر تا پايان اولين جلسه دادرسی مطرح تا مورد رسیدگی قرارگیرد.

  علی ایحال، در صورتی که در خصوص هزینه های انجام شده، قرارداد اعم از شفاهی یا کتبی میان شما و شریک تان وجود دارد یا مستند به عرف مسلم شغل پیمانکاران ساختمانی باشد، می توانید به آن استناد کرده و دعوای فوق را اقامه کنید.

  قابل ذکر است که، به موجب ماده 220 قانون مدنی، تصریح تعهدی در عرف نیز به منزله ذکر آن در عقد است و طرفین مکلف به ایفای آن می باشند.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی