پاسخ به: آیا یک دستگاه آپارتمان زوج جزء مستثنیات دین است؟

#46078
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  در سئوال مشخص نیست که رهن آپارتمان در قبل از محکومیت زوج صورت گرفت یا بعد از آن، مع الوصف در خصوص موضوع سئوال، رویه قضایی واحدی نبوده و دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

  برخی قضات نظر دارند، اگر رهن آپارتمان بعد از محکومیت زوج هم صورت گرفته باشد، چون هرگونه معامله نسبت به آن موجب خروج مال از مستثنیات نخواهدشد، زوجه حق توقیف سه دانگ را ندارد. به همین جهت این عده، فروش مستثنیات دین با قصد فرار از پرداخت دین را، معامله به انگیزه فرار از دین جرم موضوع ماده 21 قانون اجرای محکومیت های مالی تلقی نمی کنند.

  گروهی دیگر از قضات عقیده دارند، از آنجایی که هریک از اعمالی نظیر فروش و رهن نسبت به مستثنیات دین به منزله عدم نیاز زوج به آن محسوب می شود، ما به ازاء بدست آمده قابل توقیف خواهد بود. بر اساس این دیدگاه، با حفظ حقوق مرتهن، مازاد رهن از سوی زوجه قابل توقیف خواهدبود و همچنین فروش مال موضوع مستنیات دین بعد از صدور حکم محکومیت زوج مشمول جرم پیش گفته است.

  پیشنهاد می شود در پیوند با مستثنیات دین مطالب زیر نیز مطالعه شود:

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی