پاسخ به: نحوه مطالبه دیه صدمات ناشی از حادثه ورزشی فوتبال

#46234
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  سرباز موضوع سئوال باید با استناد به پرونده بالینی خود، شکایتی با موضوع «ایراد صدمات بدنی غیرعمدی در اثر نقض مقررات مربوط به عملیات ورزشی» علیه ارگان نظامی مربوطه و هر شخص دیگری که به موجب نظریه کارشناسی مقصر شناخته خواهدشد، مطرح و درخواست ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری نماید.

  شعبه دادیاری یا بازپرسی مربوطه، مکلف است بدواً شاکی را به همراه پرونده به پزشکی قانونی اعزام تا نوع و علت ورود صدمات را مشخص و در صورت صدور گواهی مؤید آن، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور حوادث ورزشی فوتبال ارجاع تا با بررسی همه جانبه و عنداللزوم بازسازی صحنه، اعلام نماید که عتل تامه حادثه چیست، آیا نقض مقررات ورزشی صورت گرفته یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه اشخاصی با چه درصد تقصیر موجب بروز حادثه و صدمات به شاکی شدند. مقام قضایی متعاقب آن باید نسبت به احضار مقصرین اقدام و حسب مورد مبادر به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری و ادامه رسیدگی نماید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی