پاسخ به: آیا طرح دعوای الزام به رفع بازداشت ملک قابل استماع است؟

#47224
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  اول- ترهین و یا توثیق ملک تنها از ناحیه مالک و یا به نمایندگی از سوی وی ممکن می باشد.

  دوم- با توجه به این که بعد از تنظیم مبایع نامه، فروشنده مالکیتی نسبت به ملک نداشته، در نتیجه حق ترهین یا توثیق ملک ندارد. در صورت اقدام به چنین عملی، فعل وی با جمع شرایطی می تواند واجد وصف مجرمانه باشد.

  سوم- از آنجایی که در قسمت دوم سئوال، نوع عمل مورد نظر در فاصله زمانی قرارداد تا حضور در دفتر اسناد رسمی و نیز نوع اقدامی که باید در این دفتر انجام شود، مشخص نشده است، نمی توان پاسخی بیان نمود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی