پاسخ به: موسسه اعتباری

#48004
لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
  • مدیرکل انجمن
    تاریخ عضویت: 2015/09/03

    مؤسسه اعتباری، بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. /بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مصوب 6 شهریور 1398 هیأت وزیران

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی