پاسخ به: خانوار

#48100
لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
  • مدیرکل انجمن
    تاریخ عضویت: 2015/09/03

    خانوار؛ خانواده متشکل از زن و شوهر، زن/ شوهر و فرزندان در چهارچوب قوانین مربوط./بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27 مرداد 1398 هیأت وزیران

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی