پاسخ به: پرونده شخصیت متهم

#48278
لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
  • مدیرکل انجمن
    تاریخ عضویت: 2015/09/03

    پرونده شخصیت پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود./ بند پ ماده 1 دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی