پاسخ به: پلاک گوش دام

#48746
لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
  • مدیرکل انجمن

    پلاک گوش دام، پلاک گوش حاوی یا فاقد رمزینه ( RFID ) قابل رؤیت روی گوش دام و انواع ریزتراشه (میکروچیپ) حاوی شناسه ملی دام با قابلیت استعلام برخط یا به وسیله پیامک./ بند ذ ماده 1 دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده مصوب 14 بهمن 1398 هیأت وزیران