پاسخ به: ادله اثبات ایراد صدمات بدنی ساختگی

#50066
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  نظر به این که در سئوال به دلایل شکایت متقابل طرف شما و محتوای گواهی پزشکی قانونی از جمله وسیله ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی بینی و تاریخ وقوع آن اشاره نگردید، نمی توان یشنهاد دفاع متناسبی ارائه نمود.

  قطع نظر از جهات مزبور، صرف گواهی پزشکی قانونی دلیل وقوع جرم و انتساب آن به شخص معینی نیست بلکه این امر باید با استناد به دلایل دیگری از جمله شهادت شهود به اثبات برسد.

  به نظر می رسد، در شرایطی که حسب اظهارات شما هیچ دلیلی بر انتساب جرم وجود نداشته و با وصف انکارتان، شاکی متقابل تنها ادعای وقوع جرم ارتکابی را دارد و هنوز از شما به عنوان متهم برای تحقیق دعوت نشده است؛ صرف اعتراض به گواهی پزشکی قانونی ممکن است قرینه‌ای بر پذیرش ضمنی ارتکاب جرم از سوی شما تلقی شود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی