پاسخ به: دعوای فسخ نکاح به علت بیماری وسواس شدید جبری

#50481
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  با توجه به توضیحات بیان شده در سئوال، پاسخ سه پرسش شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:

  1 و 3- در موارد موضوعات مشابه سئوال شما، زوج با جمع شرایطی می تواند درخواست فسخ نکاح به علت فریب در ازدواج و نیز فسخ نکاح به علت عیب زن را مطرح کند که اصولاً در مورد نخست حضور شاهدان ولی در مورد دوم نظریه پزشکی قانونی تأثیرگذار خواهد بود.

  با توجه به گواهی پزشک قانونی که بیماری را تحت مراقبت مستمر روانپزشک قابل کنترل دانست، به نظر می رسد برداشت قضایی آن بود که بیماری «وسواس شدید جبری» موجب حق فسخ نکاح نیست، هرچند که به نظر ما درمان مستمر، قابل تأمل به نظر می رسد.

  مقصود از صیغه بودن مشخص نیست که نکاح موقت است یا صیغه های مرسوم در عرف جامعه ایرانی که پسر و دختر قبل از ازدواج رسمی برای آشنایی بیشتر با خصایص یکدیگر، انجام می دهند، در هر حال اگر شرط تجرد در عقد صورت گرفته یا عقد بر این اساس منعقد شده باشد، اثبات خلاف آن با لحاظ شرایطی می تواند از موارد فسخ نکاح به علت فریب در ازدواج باشد.

  2- احکام استرداد هدایای ازدواج و نحوه تعیین و پرداخت مهریه در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده بیان شده است.

  اگر اعطای هدایا به عنوان مهریه بوده باشد، باید در سند ازدواج قید شود، در غیر این صورت اگر دلایلی بر چنین توافقی وجود دارد با استناد صحیح به دلایل اثباتی آن‌ امکان رسیدگی قضایی خواهد بود.

  تذکر این نکته ضروری است که چون در سئوال به خواسته دعوا و دلایل هریک از طرفین پرونده و دلایل و مستندات تصمیمات قضایی اشاره ای نشد، نمی توان نسبت به صحت و سقم این تصمیمات در رد دعوای اصلی و دستور استرداد هدایا به زوجه و خانواده ایشان نظری ارائه نمود و نیازمند مشاوره حقوقی حضوری است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی