پاسخ به: آیا ممانعت در اجرای قرار کارشناسی جرم است؟

#51285
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  ممانعت در اجرای قرار کارشناسی جرم و قابل تعقیب نیست

  نظریه مشورتى ٧/١٥٨٧ مورخ ١٣٧٠/٤/٢٥ اداره حقوقى قوه قضاییه

  «… جلوگیری از اجرای قرار کارشناسی، عنوان جزایی ندارد …در صورتی که اجرای قرار کارشناسی، ضروری تشخیص گردد، باید با حضور قاضی یا مدیر دفتر دادگاه، قرار کارشناسی انجام گیرد و در این زمینه به طریق مقتضی از جمله با استفاده از مامورین انتظامی، وسیله اجرای قرار فراهم گردد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی