پاسخ به: اعتراض به اجرای حکم مدنی بعد از اتمام عملیات اجرایی

#52247
لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
 • مدیرکل انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/03

  کد نشست۱۳۹۸-۶۴۴۵

  صورت‌ جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ قضاوت شهر کرمان در استان کرمان

  موضوع: اعتراض به اقدامات اجرایی پس از اجرای حکم محکومیت مدنی

  نظر اکثریت

  اعتراض به اقدامات اجرایی در پی صدور اجرایی حکم متصور است و رسیدگی مستلزم دادخواست نیست با درخواست کافی است و دادگاهی که حکم تحت نظر وی اجرا می شود به موضوع رسیدگی می کند.

  نظر اقلیت

  بعد از اجرای حکم، رسیدگی به اعتراض محمل قانونی ندارد.

  نظر هیئت عالی

  با توجه به قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه مجری حکم می تواند بعد از اجرای حکم نیز به اعتراض شخص ثالث بدون تشریفات رسیدگی و اظهار نظر نماید.

  بنابراین تقدیم دادخواست و طرح دعوی مستقل نیاز نیست و در همان دادگاه مجری حکم قطعی رسیدگی و پاسخ داده می شود./منبع: سامانه نشست های قضایی قضات

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی