پاسخ به: حدود اختیارات وکیل در وکالت نامه تام الاختیار

#52485
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  هر چند اعلام نظر دقیق در خصوص هر وکالت نامه، مستلزم ملاحظه و بررسی متن کامل آن است، مع الوصف، مطابق رویه فعلی و فرم مرسوم وکالت نامه مود استفاده دفاتر اسناد رسمی کشور، در این نوع از وکالت نامه ها معمولاً عباراتی نظیر: «… به هرکس، به هر شرط و هر مبلغ حتی به نفس خود و اخذ وجوه معامله با حق کلیه خیارات و اسقاط آن …» یا «….انتقال به هر شخص حقیقی و یا حقوقی ولو به خود…» به وکیل تفویض می شود که وی به اتکاء آن می تواند مال موضوع وکالت را با خود نیز معامله نماید.

  در پیوند با وکالت نامه های فوق، توجه به دو نکته زیر حائز اهمیت است:

  اول- وکیل باید مطابق ماده 667 قانون مدنی، غبطه و مصلحت موکل را رعایت کند.

  دوم- بر اساس ماده 668 همان قانون، باید ثمن معامله را به صورت کامل به موکل پرداخته و حساب مدت وکالت را به وی بدهد.

  سوم- بر خلاف تصور برخی، دامنه شمول رعایت غبطه و مصلحت موکل بدان حد است که حتی اگر در وکالت نامه عبارت «…به هر شرط و هر مبلغ…» هم قید شده باشد، باز هم وکیل باید مال را به قیمت روز مورد معامله قرار دهد و حق ندارد به زیر قیمت خرید یا فروش نماید.

  در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، اکثر وکلاء نظر و رویه شان طرح دعوای مطالبه ثمن معامله است لکن به نظر ما با استناد به مقررات مواد 656، 667،674 ،1073 و 1074 قانون مدنی، معامله وکیل فضولی و غیرنافذ است که با رد موکل باطل گشته و به تبع آن سند رسمی انتقال تنظیمی آن نیز قابل ابطال بوده که با جمع شرایطی می توان دعوای «ابطال معامله و سند رسمی انتقال» را اقامه نمود.

  در ارتباط با ضرورت حضور موکل برای انتقال مال در دفتر اسناد رسمی، از آنجایی که در وکالت نامه های تام الاختیار، برای عدم نیاز موکل جهت انتقال، اختیار کامل به وکیل تفویض می شود، در نتیجه دیگر نیازی به حضور وی لازم نخواهد بود و وکیل حتی در معامله با خود، می تواند وکالتاً از طرف موکل و اصالتاً از ناحیه خود معامله را انجام داده و سند انتقال را بر حسب هر یک از سمت های ذکرشده، امضاء کند مگر این که در وکالت نامه موضوع سئوال این اختیار از وکیل سلب شده باشد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی