پاسخ به: اخراج دانش آموز از مدرسه و یا انتقال به مدرسه دیگر

#52612
Avatar photoزهرا امیدی
 • مشارکت‌کننده
  تاریخ عضویت: 2016/09/08

  پاسخ سئوالات به شرح زیر است:

  اول- با توجه به اصل 30 قانون اساسی و در نظر داشتن این که اخراج دانش آموز از مدرسه موجب محروم ماندن وی از تحصیل می شود، هر مدیر مدرسه ای تنها حق دارد حداکثر به مدت سه روز دانش آموز را از مدرسه اخراج کند.

  دوم- مدیر مدرسه با اعلام گزارش توجیهی و درخواست قبلی و پس از اخذ موافقت قبلی اداره آموزش و پرورش حق دارد، دانش آموزی را از مدرسه تحت مدیریت خود به مدرسه دیگر منتقل کند که در این صورت مدیر مدرسه مقصد باید این دانش آموز را پذیرفته و از وی ثبت نام نماید و حق خودداری از آن را ندارد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی