پاسخ به: حدود اعتبار توافق مالکین در استفاده از مشاعات به عنوان پارکینگ

#52760
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  انواع پارکینگ در واحدهای آپارتمانی و نحوه پارک خودرو در آن ها

  با درود

  پارکینگ در واحدهای آپارتمان به یکی از سه صورت زیر است:

  اول- پارکینگ اختصاصی (اصلی یا غیر مزاحم)

  بخشی از پارکینگ با مساحت استاندارد مشخص که دارای تجهیزات پارکینگی مناسب بوده و در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت هر واحد آپارتمانی قید می شود و فقط مالک آن حق پارک در آن را دارد.

  دوم- پارکینگ مشاعی

  تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع که در صورت‌ مجلس تفکیکی واحدهایی که حق استفاده مشاعی از آن را دارند، قید می شود و هر مالک مشاعی می تواند اتومبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ که بخواهد، بگذارند مگر این که در عمل محل خاصی برای هر یک از مالکین مشاعی در نظر گرفته شده باشد.

  همچنین مالکین مشاعی می توانند بخشی از مشاعات که قابلیت استفاده خاصی ندارد را با توافق هم به پارکینگ تبدیل و مورد استفاده قرار دهند، ولی نمی توانید برای آن سند مالکیت بگیرند و نیز حق ندارند برای ایجاد پارکینگ فضای کلی مشاعات را تغییر دهند. مانند تبدیل انباری به پارکینگ مگر با هماهنگی و اجازه قبلی شهرداری.

  سوم- پارکینگ مزاحم

  پارکینگی که در آن دو خودرو پشت سر هم به شکلی پارک کنند که برای خروج یکی از آنها نیاز به جابه‌جایی خودروی دیگر باشد که ممکن است با درج در سند مالکیت و یا بدون آن باشد.

  بنابه مراتب، در صورت عدم توافق با مالکین و مشروط به این که خریدار ملک را با داشتن پارکینگ به شما فروخته و شما نیز به این موضوع جاهل بوده باشید، می توانید بابت ثمن پرداختی در ازای پارکینگ، با طرح دعوای حقوقی آن را از فروشنده مطالبه کنید.

  همچنین با جمع شرایطی می توانید نسبت به فسخ معامله هم اقدام کنید که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، این مورد پیشنهاد نمی شود.

  اعلام نظر نسبت به قرار منع تعقیب و حکم تأیید آن مستلزم مطالعه آراء و اطلاع از محتویات پرونده است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی