پاسخ به: الزامات آئین دادرسی در ابلاغ دادخواست، تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم در حدود خواسته دعوا

#53350
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  نظر به مواد 64 و 67 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست و ضمایم آن باید به خوانده ابلاغ شود. همچنین اصل بر تعیین وقت برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و ابلاغ آن است مگر در مواردی که قانون اجازه رسیدگی در وفت فوق‌العاده و خارج از نوبت را داده باشد.

  به موجب بند 3 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و بندهای 1 و 2 ماده 426 قانون فوق، دادگاه صرفاً باید در حدود خواسته خواهان مبادرت به رسیدگی دعوا و صدور رأی نمایند.

  قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین شکلی محسوب که مواد قانونی آن آمره بوده و هیچ یک از طرفین دعوا و مقام قضایی حق تخطی از آن را ندارد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی