پاسخ به: آیا حکم خلع ید ملک مالک قبلی علیه مالک جدید قابل اجراء است؟

#53359
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  با توجه به این که هر حکم محکومیتی تنها علیه محکوم علیه همان حکم قابلیت اجرایی دارد، در صورت تصرف خریدار جدید بیش از میزان مالکیت خود در ملک مشاعی، باید علیه وی اقدام به طرح دعوای خلع ید نمایید و حکم محکومیت خواهر شما علیه ایشان قابل اجراء نمی باشد.

  مضافاً این که، حکم به خلع ید علیه خواهر شما به جهت تصرف وی در بیش از میزان سهم الارث ملکی او در آپارتمان مشاعی صورت گرفت، در حالی که برابر توضیحات شما در سئوال، ظاهر آن است که خواهرتان همان میزان مالکیت خود را به خریدار جدید منتقل کرده است و به این ترتیب وی تصرف غیرمجاز در ملک مشاعی ندارد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی