پاسخ به: حق مالکیت مشاعی پیش فروشنده در آپارتمان های پیش فروش شده

#53533
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  نظر به توضیحات بیان شده در سئوال، حسب ظاهر فروشنده نسبتی از مالکیت مشاع خود را در عرصه و اعیانی را حفظ نموده! و حال به عنوان مالک مشاعی، به لحاظ مخالفت مالکین مجموعه با درخواست فروش، متقاضی خلع ید گردید تا بتواند با اعمال فشار روی مالکین آنان را وادار به تمکین خواسته خود نماید.

  بیشتر بدانید: دعوای ابطال سند رسمی ملک به استناد قرارداد عادی پیش فروش آپارتمان

  هرچند اصولاً‌ در پیش فروش واحدهای آپارتمانی فروشنده مالکیت مشاعی بر خود لحاظ نمی کند، لکن اعلام نظر نسبت به چرایی موضوع سئوال شما نیازمند ملاحظه سوابق ثبتی ملک، اسناد مالکیت فروشنده‌ی قدرالسهم، اسناد خریداران است.

  پیشنهاد می شود، با توجه به آمادگی فروشنده به فروش سهم مشاعی خود، کلیه مالکین پانزده واحد سهم ایشان را خریداری نمایند.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی