پاسخ به: شیوه جلوگیری از اجرای حکم ایجاد مزاحمت از طریق نصب اسپلیت در آپارتمان

#53541
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  اول- اگر اسپلیت در فضای بالکن واحد شما نصبت شده است، هیچ شخصی بدون اجازه شما حق ورود به آن محل و بازکردن آن را ندارد مگر با اجازه مقام قضایی.

  دوم- با توجه به این که دعوای همسایه بعد از تنظیم مبایع نامه اقامه گردیده است، چون مالک قبلی حقی در آپارتمان نداشته تا خوانده دعوا همسایه قرار گرفته و مسئولیت پاسخگویی داشته باشد، در نتیجه دادگاه در صورت اطلاع می بایست اقدام به صدور قرار رد دعوی به علت عدم توجه آن به خوانده می نمود و همسایه نیز می بایست دعوا را علیه شخص شما طرح می کرد.

  سوم- صدور حکم علیه شخصی که هیچ گونه مالکیتی در ملک ندارد، مغایر قانون بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

  چهارم- با توجه به مشخص شدن این که، حکمی به ضرر شما در دعوایی صادر شد که شما در آن شرکت نداشته اید، می توانید با استناد به مواد 417 و 424 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان اعتراض ثالث (اصلی) نسبت به این حکم اعتراض نمایید و درخواست صدور قرار تأخیر اجرای حکم با دادن تأمین شوید.

  در صورتی که دلایل شما قابل پذیرش باشد و از اجرای حکم ضرر و زیانی وارد شود که جبران آن ممکن نباشد، مانند این که فصل تابستان باشد و شما در خانه بیمار قلبی دارید که گرما برایش مضرر بوده و جمع آوری اسپلیت با تجهیزات آن موجب تشدید بیماری وی شود، در این صورت دادگاه تا زمان رسیدگی به پرونده، قرار تأخیر اجرای حکم صادر می کند.

  همچنین در صورتی که دادگاه بعد از شروع به رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا، آن را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعتراض را در اجرای ماده 421 قانون پیش گفته نقض می کند و به این طریق شما به مراد خود می رسید و همسایه در صورتی که به خواسته خود باقی باشد، باید مجددا به علیه شما اقدام به طرح دعوای ایجاد مزاحمت نماید.

  پیشنهاد می شود که موضوع را از طریق مذاکراه با همسایه و پیشقدم شدن در رفع صدای ناهنجاز اسپلیت، به طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایید تا از مراجعه به مرجع قضایی که مستلزم صرف هزینه، اتلاف وقت و فرسایش اعصاب طرفین خواهد بود، خودداری شود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی