پاسخ به: شیوه جلوگیری از اجرای حکم ایجاد مزاحمت از طریق نصب اسپلیت در آپارتمان

#53563
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  دعوای اعتراض ثالث اصلی با لحاظ ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به موجب دادخواست در دادگاهی که رأی قطعی مورد اعتراض را صادر نموده اقامه شود. براین اساس، شما باید دادخواست اعتراض را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کنید لکن نحوه رسیدگی به آن مانند رسیدگی به دعوا در دادگاه بدوی است.

  ما با اعلام نظر اجرای احکام مدنی مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به موضوع سئوال شما مخالف می باشیم زیرا اعتراض ثالث اجرایی که در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مقررات شده بنابه جهاتی که در پاسخ قبلی بیان شد، از سئوال شما خروج موضوعی دارد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی