پاسخ به: تعیین ضمانت اجرای عدم پرداخت چک ثمن معامله بیع

#53681
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  با عنایت به توصیف به عمل آمده از خریدار و با توجه به خطرات احتمالی و توجهاً به جمله معروف «گریز از خطر احتمالی عقلاً واجب است»، اساساً با چنین شخصی معامله ای انجام ندهید. لکن در صورت اصرار بر خواسته خود، به شرح زیر اقدام کنید:

  اول- تنها چک هایی که از شخص خریدار صادرشده و در ظهر آن حداقل دو شخص معتبری به عنوان ضامن امضاء کرده باشند، را برای پرداخت ثمن قبول کنید.

  دوم- برای فسخ عقد در صورت ندامت خریدار، وجه التزام سنگین تعیین کنید.

  سوم- در هنگام تنظیم مبایع نامه عادی، شرط انفساخ قرارداد را در آن بگنجانید به این بیان که قید شود، در صورت عدم پرداخت هر یک از چک های صادره خریدار بابت ثمن معامله، بنا به هر دلیلی اعم از این که مربوط به شخص صادرکننده چک، یا بانک یا هر علت دیگر، قرارداد منفسخ می گردد. نمونه عمل دیگر را در تایپک «اعتبار عقد بیع با شرط انفساخ یا فاسخ عقد» ملاحظه کنید. مطالب زیر که مرتبط با شرط انفساخ قرارداد می باشد را مطالعه کنید:

  مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، آثار و آیین دادرسی آن

  ملاک تعیین ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد اراده طرفین است

  ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط نتیجه است

  ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط فعل است

  حداکثر مدت اعلام شرط فاسخ عقد محدود به مهلت عرفی است

  اثر شرط انفساخ قرارداد از زمان حصول معلق علیه بوده و نیاز به اعلام به مشروط علیه ندارد

  انتقال مورد معامله توسط خریدار قبل از تحقق شرط فاسخ قرارداد، صحیح است

  چهارم- برای اعلام مراتب فسخ از سوی فروشنده به خریدار شیوه معینی نظیر ارسال اظهارنامه، پیامک، ایمیل، تماس تلفنی و غیره را تعیین کنید و تصریح شود که خریدار مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ اعلام، ملک را تحویل فروشنده دهد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی