پاسخ به: تعیین خواسته دعوای خلع ید از ملک مشاعی

#53772
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با درود

  در سئوال شما عین خواسته ای را که در دادخواست نوشته بودید قید نکردید. همچنین مشخص نیست که با وصف عرصه مشاعی آیا اعیانی احداثی در آن نیز مشاعی می باشد یا خیر و در نهایت این که، با وصف ذکر اتمام جلسه دادرسی، به نوع تصمیم دادگاه اشاره ای نشده است که به این جهات امکان پاسخگویی به شرح زیر ممکن می باشد.

  در خلع از املاک مشاعی:

  اولاً- الزامی به طرح دعوا  از سوی همه شرکای مشاعی علیه شریک متجاوز نیست.

  ثانیاً- ضرورتی به طرح دعوای خلع از کل ملک نیست بلکه خواهان باید به میزان مالکیت خود تقاضای طرح دعوا نماید و بیش از آن حقی ندارد. برای مشاهده فاقد اشکال بودن تعیین چنین خواسته ای پست «در دعوای خلع ید از ملک مشاع دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد» را مطالعه نمایید که با ایراد دادگاه مواجهه نشد.

  ثالثاً- در خلع ید از املاک مشاعی آنچه اهمیت دارد، کیفیت اجرای حکم به شرح ماده 43 ‌قانون اجراي احكام مدني ‌مصوب 1 آبان  1356 مصوب مجلس شوراي ملی است. مطابق این ماده، هرگاه حكم خلع يد بر علیه متصرف ملك مشاع ولی به نفع مالك قسمتي از این ملك صادر شود، اجرای احکام از تمام ملك حتی سهم مشاعی محکوم له خلع ید می کند و تصرف محكوم‌له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاكك مشاعي است که در ماده 756 ، 581، 582 و 583 قانون مدنی ذکرشده است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی