پاسخ به: حکم ساخت و ساز غیر مجاز در ملک غیر

#53990
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  ضمانت اجرای فروش مال غیر و تصرف عدوانی و ساخت و ساز غیرمجاز در ملک غیر

  با درود

  1-در سئوال مشخص نیست که در موقع خرید زمین با قولنامه، چه مرجعی نسبت به چه موضوعاتی از شهرداری استعلام نمود که در پاسخ عنوان شد مشکلی وجود ندارد؛ مع الوصف استعلام از شهرداری از حیث واقع نبودن محل ساخت در محدوده طرح های شهری است نه تعلق ملک به غیر.

  2- هرچند برای اعلام نظر نسبت به مسئولیت شهرداری نیاز به ملاحظه و مطالعه تعهدنامه اخذشده از شما به عنوان مقدمه صدور پروانه ساخت می باشد، لکن صدور جواز ساخت فی نفسه دلیل مالکیت نیست.

  3 با لحاظ این که شما بدون اجازه اداره کل راه و شهرسازی مبادرت به ساخت و ساز غیرمجاز در ملک آن نمودید، این مرجع می تواند از دادگاه درخواست خلع ید شما از ملک و قلع و قمع بنای احداثی را نماید.

  4- با توجه به این که در حال حاضر مشخص شد ملک خریداری شده متعلق به فروشنده نبوده بلکه ملک غیر است، می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

  الف- از آنجایی که معامله شما با فروشنده به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع، باطل می باشد و اثری در تملک ندارد، می توانید ثمن پرداختی و غرامات وارده را مطالبه کنید.

  همچنین در صورتی که ثمن وجه نقد بوده باشد، می توانید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، راى وحدت رویه شماره  733 مورخه 1393/07/15 دیوان عالی کشور و نظریه شماره 7/406/94 مورخ 1394/2/19 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، کاهش ارزش پول پرداختی را با توجه به شاخص بانک مرکزی مطالبه کنید.

  در ارتباط با موضوع، پیشنهاد می شود پست «غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است» را مطالعه نمایید.

  ب- در صورتی که فروشنده با علم به تعلق ملک به غیر آن را به شما فروخته باشد، می توانید با توجه به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، شکایت فروش مال غیر نیز علیه وی مطرح کنید.

  در همین ارتباط تاپیک «اثر جرم انتقال مال غیر در ابطال اسناد مالکیت خریداران ملک» را مطالعه نمایید.

  ج- با مالک فعلی ملک نسبت به بهاء خرید زمین توافق نموده و وجوه مورد درخواستی را پرداخت نمایید و سپس بابت وجوه پرداختی به فروشنده خود مراجعه نمایید.

  بدیهی است فروش ملک به قیمت روز صورت می گیرد و اصولاً کمتر مالکی حاضر به فروش آن به قیمت چند سال قبل نخواهد بود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی